Atatürk

MAHKEME DÜŞÜK KANAAT NOTU VERİLMESİ İŞLEMİNİ HUKUKA AYKIRI BULDU

21 Kasım 2016, Pazartesi | 13:27

Maliye Bakanlığına bağlı Ankara Mesleki Eğitim kursunda görev yapan Müvekkil sendika üyesinin davalı idare tarafından 2014-2015 eğitim dönemi vergi usul kanunu dersine ilişkin olarak yapılan yazılı sınavlarda 1.dönem not ortalaması 47 olup ara sınav ile dönem sonu sınavı ortalaması 50’nin altında olduğundan bütünlemeye kalmasından dolayı başarısız sayılmasına ilişkin düşük kanaat notu verilmesi işleminin iptali istemiyle tarafımızca dava açılmıştır.

Ankara 5. İdare Mahkemesi 27.04.2016 tarih, 2015/2605 E. Ve 2016/1443 K. Sayılı kararıyla mevcut bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, davalı idarece olumsuz kanaat notunun dayanağını oluşturacak hukuken kabul edilebilir nitelikte somut bir bilgi ve belgenin sunulamamış olduğu ve ayrıca davacı dışındaki öğrencilerin tamamı yüksek kanaat notları ile değerlendirilirken sendika üyesinin olumsuz değerlendirilmesinin gerekçelerinin makul bir şekilde ortaya konulmadığı, dava konusu kanaat notu takdirine yönelik işlemin objektif ölçme ve değerlendirme ilkelerine ve hukuka aykırı olduğu sonucuna vararak dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI