Atatürk

MAHKEME MAZERET İZNİ TALEBİNİN YILLIK İZNİN BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE REDDEDİLMESİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİ HUKUKA AYKIRI BULDU

 

26 Ekim 2016, Çarşamba | 14:06

 

Torbalı Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan müvekkil sendika üyesinin çocuğuna bakmak üzere istemiş olduğu üç günlük mazeret izni talebinin reddine ilişkin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının 30.01.2015 tarih ve 93386 sayılı idari işleminin iptali talebiyle tarafımızca açılan davada İzmir 5. İdare Mahkemesi 02.12.2015 tarih, 2015/480 E. ve 2015/1818 K. sayılı kararıyla müvekkil sendika üyesinin izin talebine konu olayın mazeret izni verilebilecek nitelikte olmadığı, sendika üyesinin 30 gün yıllık izni bulunduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

İzmir 5. İdare Mahkemesinin, 02.12.2015 tarih, 2015/480 E. ve 2015/1818 K. sayılı kararına karşı tarafımızca itiraz edilmiş olup, itiraz istemimizi inceleyen İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu 19.04.2016 tarih, 2016/1083 E.  Ve 2016/1113 K. Sayılı kararıyla,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 104. Maddesinde mazeret izni verilmesi ya da verilmemesi hususunun yıllık iznin bulunup bulunmamasına bağlanmadığı, aksine zaruret halinde aynı usulle on gün daha mazeret izni verilmesi halinde ikinci kez verilen bu iznin yıllık izinden düşürüleceği belirtilmek suretiyle ilk on günlük mazeret izni verilmesinde yıllık izninin olup olmadığı ile bağlantı kurulmamıştır. Bu nedenle müvekkil sendika üyesinin 3 günlük mazeret izni talebinin 30 günlük yıllık izni bulunduğu gerekçesiyle reddine ilişkin işlemde yasa kuralına uyarlık bulunmadığı kanaatine varıp, itirazımızın kabulüne karar vermiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI