Atatürk

MAHKEME DAVALI İDARENİN BİLGİLENDİRME İŞLEMİNİ YAPMADIĞINDAN BAHİSLE İŞLEMİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU

10 Ağustos 2016, Çarşamba | 13:46

Davalı idarenin 05.04.2014 tarihinde yapmış olduğu sınavda başarılı olan ve 20.04.2015 tarihinde yedek sırada olan adayların elektronik ortamda tercih yapmalarına dair duyuru kapsamda, izinli olması sebebiyle ilgili birimi tarafından tercih yapması konusunda bilgilendirilmemesi nedeniyle oluşan mağduriyetinin düzeltilmesi hususunda 19.06.2015 tarihinde davalı idareye yapmış olduğu başvurusunun zımnen reddine dair işlemin iptali istemiyle tarafımızca dava açılmıştır.

Dava dosyasını inceleyen Ankara 6. İdare Mahkemesi 10.03.2016 tarih, 2015/2570 E. sayılı kararıyla; “… 711 şef kadrosu için yapılan sınav sonuçlarına göre sınavı kazanan kişilerin 21.04.2015-01.05.2015 tarihleri arasında elektronik ortamda tercihlerinin alındığı, gerek yönetmelik gerekse sınav duyurusunda yer alan hükümlere göre davacının bahsi geçen dönemlerde 20.04.2015- 01.05.2015 tarihleri arası yıllık izinde olması sebebiyle izinli olan davacının süresi içerisinde müracaat yapılabilmesi için bilgilendirilmesi gerekmekte iken bahsi geçen bilgilendirme yapılmayarak davacının tercihte bulunmadığı, akabinde boşalan kadrolar için yapılan ikinci yerleştirme işleminde de davacıya atfedilecek herhangi bir kusur bulunmadığı davalı idarenin bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebi ile davacının başvuruda bulunmadığı açık olup, davalı idarenin açıkça hukuka aykırı olarak bilgilendirme yapmadığından, davacının mağduriyetinin giderilmesi talebi ile yaptığı başvurusunun zımnen reddine dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” şeklinde karar vererek dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI