Atatürk

MAHKEME HÜLLE YOLU İLE ATAMA İŞLEMİNİ İPTAL ETTİ

15 Temmuz 2016, Cuma | 13:05

Davalı idarede Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak çalışan Mustafa TÜZÜN 24.06.2015 tarih ve 228 sayılı yazı ile Pursaklar Belediyesinde göreve başlamak üzere kurumdan ayrılmış ve 26.06.2015 tarihinde Pursaklar Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne naklen atanıp, bu işlemden sadece bir hafta sonra 02.07.2015 tarih ve 231 sayılı işlem ile Pursaklar Belediyesinden davalı idareye Yazı işleri Müdürü olarak yeniden göreve başlamıştır. Devleti denetlemekle görevli olan Sayıştay, kendi personelinin haklarını çiğneyerek Anayasa ve yasalara aykırı bir şekilde, 24.06.2015 tarihinde kendi bünyesinde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan personelinin Pursaklar Belediyesine atanmasına izin vermiştir. Ne var ki; aradan bir hafta geçmeden 02.07.2015 tarihinde aynı personel Sayıştay Başkanlığına “Yazı İşleri Müdürü” kadrosuna atanmıştır.

Sayıştay Başkanlığının 02.07.2015 tarih ve 231 sayılı idari işleminin iptali istemiyle açtığımız davada Ankara 17. İdare Mahkemesi 17.05.2016 tarih, 2015/2994 E. ve 2016/1183 K. sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 
 

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI