Atatürk

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANININ YÜKSELTİLMESİ İÇİN TARAFIMIZCA DAVA AÇILMIŞTIR

15 Haziran 2016, Çarşamba | 11:53

05.05.2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve halen yürürlükte bulunan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu kararının Ekli cetvellerinde Özel Hizmet Tazminatları aynı unvanlı kamu görevlileri için farklı oranlarda belirlenmiş olup, Kamu görevlilerin yaptıkları işe uygun ücret alması için yapılan çalışmalar sonucunda 11 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren 666 sayılı KHK ile birlikte aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasında ücret dengesi sağlanmaya çalışılmıştır. Müvekkil sendika tarafından Maliye Bakanlığına 12.02.2016 tarih ve 129 sayılı yazıyla, Maliye Bakanlığı personeli ile diğer kamu kurumlarında aynı unvanda çalışan (Şube Müdürü, Müdür, Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför ve Yardımcı Hizmetler) personelin özel hizmet tazminatı oranlarında farklılıkların bulunması durumunun 666 sayılı KHK’nın eşit unvana eşit ücret düzenlemesine aykırı olduğu bu nedenle Bakanlık personelinin mağduriyetinin giderilmesi için özel hizmet tazminatı oranlarının yükseltilerek eşitlenmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılması ve bu hususta 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 19/f maddesi gereğince bilgi verilmesi istenmiştir. Davalı İdare yazımıza cevap vermeyerek zımnen reddetmiştir.
      
Müvekkil sendikanın, 12.02.2016 tarih ve 129 sayılı özel hizmet tazminatı oranının yükseltilerek eşitlenmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılması talebinin zımnen reddine ilişkin işleminin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali istemiyle tarafımızca dava açılmıştır. 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI