Atatürk

YAZI İŞLERİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLERİNE GETİRİLEN ROTASYON YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

26 Mayıs 2016, Perşembe | 15:03

Adalet Bakanı personellerinin sınav, atama ve nakil işlemlerini düzenleyen 10.07.2003 tarih ve 25164 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Memur, Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği 14.05.2016 tarihi itibariyle değişmiştir. 14.05.2016 tarih ve 29712 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama Ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle Birlikte 10.7.2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 inci maddesinden sonra gelmek üzere 22/A, 22/B maddeleri ile Geçici 3. maddenin eklenmesi ile birlikte Yazı işleri ve İdari işler Müdürleri zorunlu atamaya tabi personel olarak düzenlenerek, kendilerine rotasyon uygulaması getirilmiştir.
 
29712 sayı ve 14.05.2016 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’ne Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 22/A ve 22/B maddeleri ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’ne eklenen Geçici 3’üncü maddesinin tamamının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali istemiyle sendikamızca Danıştay 16. Dairesinin 2016/6034 E. sayılı dosyası ile tarafımızca dava açılmıştır.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI