Atatürk

MAHKEME: EŞ YARDIMI GERİYE DÖNÜK OLARAK ÖDENMELİ

12 Mayıs 2016, Perşembe | 12:52

Bolu Valiliği Defterdarlık Personel Müdürlüğünde kaloriferci olarak görev yapmakta olan müvekkil sendika üyesi adına 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında tarafına ödenmeyen aile yardımının ödenmesi talebinin reddine ilişkin davalı idarenin 09.02.2015 tarih ve 669 sayılı işlemin iptali ile idari başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak olan ek ödemelerin yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesi istemiyle tarafımızca dava açılmıştır.
 
Dava dosyasını inceleyen Sakarya 2. İdare Mahkemesi 08.02.2016 tarih, 2015/362 E. ve 2016/125 K. sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlara aile yardımının ne şekilde ve ne zaman ödeneceği açıkça hükme bağlanmış olmakla beraber eş yardımının geriye dönük olarak talep edilemeyeceği yönünde bir düzenlemenin mevcut olmadığını, mevzuat hükümleri uyarınca sendika üyesinin eşinin ücret karşılığı çalışmadığı, eş yardımına hak kazandığı ve söz konusu eş yardımının 01.01.2014 tarihi itibariyle alması gerektiği sonucuna varıp, dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 
 
 
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI