Atatürk

İDARE MAHKEMESİ İDARENİN PERSONELİN ÇALIŞMA ALANLARINA KAMERA YERLEŞTİRMESİNİ HUKUKA AYKIRI BULDU

24 Mayıs 2016, Salı | 13:45

Konya Valiliği Taşkent Nüfus Müdürlüğünde görev yapan personelin hareketlerinin takip edilmesi ve edilmesi ve her an izlenilebilmesini teminen odalarına monitör yerleştirilmiş ve “kamera kayıt sistemini” kurulmuş olup, söz konusu uygulamanın, 30.01.2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 5. maddesine aykırı olduğu ve bu uygulamaya en kısa sürede son verilmesi talebiyle 06.04.2015 tarih ve 271 sayılı dilekçe ile yazışma yapılmış olup, davalı idare 06.04.2015 tarih ve 271 sayılı işlemi ile söz konusu uygulamanın halka açık hizmet veren alanlarda bulunduğundan bahisle idari başvurumuzu reddetmiştir.  Kamera sisteminin kaldırılması için yapılan müracaatın reddine dair idari işleminin; hukuka aykırı olması ve özel hayatı ihlal etmesi nedeniyle tarafımızca iptal davası açılmıştır.
 
Dava dosyasını inceleyen Konya 1. İdare Mahkemesi 27.10.2015 tarih, 2015/572 E. ve 2015/1281 K. sayılı kararıyla; “…Taşkent Kaymakamlığınca mahkememize gönderilen 02.06.2015 tarih ve 23866232-499/564 sayılı yazıda söz konusu kamera sistemlerinin 02.06.2015 tarihi itibariyle bürolardan kaldırıldığı bildirilmiş olup, bu durumda kamera sistemlerinin bürolardan kaldırılmış olup, bu durumda kamera sistemlerinin bürolardan kaldırılmış olması karşısında, davacı sendikanın bu yöndeki talebinin reddine dair dava konusu işlem hakkında da bir karar verilmesine mahal ve lüzum bulunmadığı sonuç kanaatine varılmıştır…” şeklinde belirtip konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI