Atatürk

MAHKEME İKAZ YÖNÜNDE TESİS EDİLEN İDARİ İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞINA KANAAT GETİRDİ

06 Nisan 2016, Çarşamba | 14:46

Müvekkil sendika üyesi Kavaklıdere Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinde eczacı olarak görev yapmaktadır.21.05.2014 tarihli Kavaklıdere Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne hitaben yazmış olduğu dilekçesi ile Etlik Depoları tesislerinde müdür yardımcısı olarak görev yapan Ecz. Aziz ASLAN’ın ilgili birimde çalışan diğer personele psikolojik baskı uyguladığı hususunun bildirmiş ve tarafına bilgi verilmesini talep etmiştir. Ancak davalı idare tarafından, 16.03.2015 tarihli ve 1451834 sayılı işlemle; Müvekkilin, Etlik Eczacılık Örnekleme Servisinde kendi isteği ile görev aldığı ve Diyarbakır bölge 2009 ve öncesi avans reçeteleri işini bitirdikten sonra şikâyet konusu olan dönemde birim amiri olan Aziz ASLAN tarafından şahsına verilen işi kabul etmediği, yine kendi isteğiyle görev yerini değiştirdikten sonra söz konusu şikâyet dilekçesini verdiğini ve dilekçede yer alan iddiaların mesnetsiz olduğu tespit edildiğinden, yazılı olarak ikazının uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Müvekkil sendika üyesinin idari yönden ikaz edilmesine ilişkin 16.03.2015 tarih ve 1451834 sayılı işlemin iptali talebiyle tarafımızca dava açılmıştır. Dava dosyasını inceleyen Ankara 12. İdare Mahkemesi 27.11.2015 tarih, 2015/655 E. ve 2015/2090 K. sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI