Atatürk

SİCİL NOTLARININ İPTALİ İÇİN AÇTIĞIMIZ DAVADA MAHKEME İDARİ İŞLEMİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERDİ

03 Mart 2016, Perşembe | 09:22

Maliye Bakanlığına bağlı Ankara Mesleki Eğitim kursunda davalı idare tarafından 2014-2015 eğitim dönemi vergi usul kanunu dersine ilişkin olarak yapılan yazılı sınavda düşük kanaat notu verilmek suretiyle başarısız sayılmasına ilişkin işlemin müvekkil sendika üyesi hakkında tesis olunan kurstan ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlem hakkında açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verildiği tarafımızca belirtilerek, söz konusu idari işlemin haksız ve hukuka aykırı olmasından dolayı iptali için tarafımızca dava açılmıştır.

Ankara 5. İdare Mahkemesi 14.01.2016 tarih, 2015/205 E. sayılı kararıyla olumsuz kanaat notunun dayanağını oluşturacak hukuken kabul edilebilir nitelikte somut bir bilgi ve belgenin sunulmamış olduğu ve ayrıca müvekkil sendika üyesi dışındaki öğrencilerin tamamı yüksek kanaat notları ile değerlendirilirken sendika üyesinin olumsuz olarak değerlendirilmesinin makul şekilde ortaya koymadığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun hareket etmediği ve bu yönetmeliğe uygun hareket etmediği ve bu Yönetmeliğe atıf yapan kurs iç genelgesine aykırı davrandığı gerekçesi ile tesis olunan kursla ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlem açılan dava sonucunda Ankara 11. İdare Mahkemesinin 20.06.2015 tarih, 2015/55 E. ve 2015/961 K. sayılı kararı ile konunun disiplin hükümleri yönünden değerlendirilecek nitelikte olduğu ve kursla ilişik kesme sonucunu doğurmayacağı gerekçesi ile iptal edilmiş olup bu durumunda tek başına aynı zamanda Devlet Memuru olan müvekkil sendika üyesi ile ilgili kanaat notunun ara sınav notunun ise 48 puan altında değerlendirilmesi sonucunu doğurmayacağına kanaat getirerek dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI