Atatürk

MAHKEME SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ KONUSUNDA İDARELERİN GENİŞ BİR TAKDİR YETKİSİNİN BULUNMADIĞINA KARAR VERDİ

18 Mart 2016, Cuma | 10:00

Müvekkil sendika üyesi davalı idarede 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C maddesi kapsamında geçici personel olarak görev yapmakta iken, davalı idarenin 31.01.2014 tarih ve 135 sayılı oluru ile sözleşmesi fesih edilmiştir. Söz konusu kararın usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile tarafımızca Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2014/533 E. sayılı dava dosyası ile idari işlemin İPTALİ talebiyle dava açılmıştır.
 
Ankara 7. İdare Mahkemesinin 26.02.2015 tarih, 2014/ 533 E. ve 2015/356 K. sayılı kararıyla idari işlemin İPTALİNE karar verilmiştir.  Söz konusu Mahkeme kararı kapsamında, gerekçeli kararın davalı idareye tebliğinden itibaren 30 geçmiş olmasına karşılık müvekkil göreve başlatılmamıştır. Bunun üzerine tarafımızca 08.06.2015 tarihli dilekçemiz ile müvekkilin göreve başlatılması için davalı idareye müracaat edilmiştir. Davalı idare tarafından yapmış olduğumuz başvurumuz, 19.06.2015 tarih ve 1211 sayılı yazı ile reddedilmiştir.

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 26.02.2015 tarih, 2014/533 E. ve 2015/356 K. sayılı kararına rağmen müvekkilin sözleşmesinin yenilenmemek suretiyle yargı kararının yerine getirilmediği, 2015 yılı hizmet sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin davalı idarenin 19.06.2015 tarih ve 1211 sayılı idari işleminin iptali istemiyle tarafımızca dava açılmıştır. Dava dosyasını inceleyen Ankara 11. İdare Mahkemesinin 03.02.2016 tarih, 2015/2234 E. ve 2016/244 K. sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI