Atatürk

DAVACININ İŞLEMİŞ OLDUĞU FİİL İLE VERİLEN CEZA ARASINDA ADİL BİR DENGE BULUNMASI GEREKİR

28 Mart 2016, Pazartesi | 09:09

Isparta İli, Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğünde teknisyen yardımcısı olarak görev yapan müvekkil sendika üyesinin, hakkında yürütülen soruşturma sonucunda Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 6/A- 6 maddesi gereğince “ 4 ay kısa süreli durdurma” cezası ile cezalandırılmasına ancak geçmiş hizmetleri olumlu olduğundan aynı Tüzüğün 15. Maddesinin tatbiki ile bir derece alt ceza olan “ 1 günlük aylık kesimi” cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin davalı idarenin 11.03.2015 tarih ve 2015/12 sayılı işleminin iptali istemiyle tarafımızca dava açılmıştır.

Dava dosyasını inceleyen Isparta İdare Mahkemesi 23.10.2015 tarih, 2015/569 E. ve 2015/1039 K. sayılı kararıyla sendika üyesinin kimlik kartını muhafaza altına almasına rağmen kartın kaybolduğu, olayda ihmali veya kusuru bulunduğuna yönelik dosyada herhangi bilgi ve belgenin bulunmadığı, meydana gelen durumun hayatın olağan akışı içerisinde yaşanabilecek bir durum olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde müvekkil sendika üyesinin eylemine uymayan ceza ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmayıp, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI