Atatürk

MAHKEME 4/C’ Lİ PERSONELİN SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMEMESİ İŞLEMİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU

19 Şubat 2016, Cuma | 14:41

Müvekkil sendika üyesinin Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara Bölge Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesine göre geçici personel olarak görev yaptığı esnada, görevlendirme ve harcırah konusunda usulsüzlükler yapıldığı yönündeki iddialar nedeniyle yapılan soruşturma sonucunda sözleşmesi feshedilmiş olup, sözleşmesinin feshine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan tarafımızca açılan davada Ankara 7. İdare Mahkemesinin 26.02.2015 tarih ve 2014/533 E. 2015/356 K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Müvekkil sendika üyesi tarafından mahkemenin kararı doğrultusunda  işe iade talebinde bulunulmuş olup, başvurusu reddedilmiştir.

Söz konusu 2015 yılı hizmet sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin 19.06.2015 tarih ve 1211 sayılı işlemin iptali istemiyle tarafımızca açılan davada yargılamayı yapan Ankara 11. İdare Mahkemesi 18.11.2015 tarih, 2015/2234 E. sayılı kararıyla; 2015 yılı için sendika üyesinin sözleşmesinin yenilenmemesine dayanak olarak geçerli, somut bir sebep de sunulmadığı, mevcut süregelen uygulama bakımından 4/C kapsamında bulunan tüm personelin süreli ve geçici süreli işlerde istihdam edildiği, bu nedenle de sözleşme süresinin bitiminde sözleşmenin yenilenmesi konusunda idarelerin geniş bir takdir yetkisinin bulunduğunun söylenemeyeceği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık görmeyip, davanın konusu işlemin dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI