Atatürk

SGK: 4/B PRİM KESİNTİLERİNDEKİ DAVAYI KAYBEDERİZ

29 Ocak 2016, Cuma | 09:04

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), 4/B maddesine tabi sözleşmeli personelin 2012 yılından evvelki döner sermaye ek ödemelerinden mevzuata aykırı olarak kesilen %14 oranındaki sigorta primi kesintilerinin yargı yoluna gidilmeden ödenmesi yönündeki görüşünü Maliye Bakanlığı’na iletti.
 
SGK Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan değerlendirmede, 20.01.2016 tarihli yazı ile Maliye Bakanlığı’ndan ödeme yapılıp yapılmayacağı ile ilgili görüş istendi. SGK tarafından Maliye Bakanlığı’na yazılan yazıda SGK Hukuk Müşavirliği’nin yapılan kesintinin prime tabi tutulmaması yönündeki görüşüne atıf yapıldı. Yazıda, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi tarafından verilen bu kararın, aynı veya benzeri davaları da etkilediği ve bu konuda açılan dava sayının artış gösterdiği, Yargıtay’ca onaylanan karar dikkate alındığında davaların Kurumun aleyhine sonuçlanmasının kuvvetle muhtemel olduğu belirtildi. Bu nedenle de açılan davalara karşı hukuken ve yazışma suretiyle yapılan savunmanın çok ciddi zaman kaybına yol açacağının belirtildiği yazıda, muhtemelen ciddi maddi kayıpların önlenmesini teminen konunun bir de Maliye Bakanlığınca değerlendirilmesi istendi.
 
Not: Sendikamızca, 14.01.2012 tarihinden önce kamuda 4/B’li istihdam edilen personelin ek ödeme ve döner sermayelerinden haksız şekilde tahsil edilen %14’lük sigorta prim kesintilerinin iadesi amacıyla açılan pilot dava sonuçlanmıştır. Yerel Mahkeme tarafından yapılan yargılama sonucunda 2012 yılından önce 657 sayılı yasanın 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen personelin ek ödeme ve döner sermayelerinden damga vergisi haricinde herhangi bir vergi ve kesintinin yapılmayacağı belirtilerek açılan davanın kabulüne ve haksız kesintisi yapılan tutarın iadesine karar verilmiştir. Bu karar Yargıtay 21. Hukuk dairesi tarafından onanmış olup, bu surette kesinleşmiştir.
 
Bu kapsamda 657 sayılı yasanın 4/B maddesi uyarınca 2012 yılı öncesi istihdam edilen kamu personelinin hak etmiş olduğu, ek ödeme ve döner sermayesinden haksız şekilde tahsil edilen % 14’lük sigorta prim kesintilerinin iadesi amacıyla sendikamız hukuk müşavirliği tarafından dava açmak isteyen üyelerimize gerekli hukuki destek verilecek olup, ilgili personelin sendikamız Hukuk Müşavirliği veya bağlı bulundukları şube başkanlıkları ile irtibata geçmesini rica ederiz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI