Atatürk

MAHKEMEDEN FARK TAZMİNATI GERİ ALINAMAZ KARARI

20 Ocak 2016, Çarşamba | 08:24

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında eğitim uzmanı olarak görev yapan müvekkil sendika üyesinden 2012 Haziran ayı ile 2014 yılı Mart ayı arasında ödenen 11.157,03 TL tutarındaki fark tazminatının geri istenilmesine ilişkin 24.04.2014 tarih ve 612.99 sayılı işlemin iptali istemiyle tarafımızca dava açılmıştır.

Dava dosyasını inceleyen yerel mahkeme 05.11.2015 tarih, 2015/4699 E. ve 2015/6349 K. sayılı kararıyla uyuşmazlığa konu fazla ödemenin herhangi bir yargı kararına gerek kalmaksızın davacıdan istenilmesi mümkün olduğundan, bu meblağın davacıdan geri istenilmesi yolunda tesis edilen dava konusu işlemin idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken işlemlerden olduğu sonucuna varılmış olup, İdare Mahkemesince işin esasın girilerek bir karar verilmesi gerekirken, davanın incelenmeksizin reddedilmesinde hukuki isabet görülmeyip, itirazımızın kabulüne karar verilmiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI