Atatürk

MAHKEME, 4/C’Lİ PERSONEL MEMURLARA TANINAN ÖZLÜK HAKLARDAN YARARLANDIRILMALI

06 Ocak 2016, Çarşamba | 10:02

Adalet Bakanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C maddesi uyarınca geçici personel olarak çalışmakta olan sendika üyesinin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 27.02.2015 tarih ve 2015/204 sayılı işlemin iptali talebiyle Adalet Bakanlığı aleyhine tarafımızca dava açılmıştır.

Ankara 7. İdare Mahkemesi 29.09.2015 tarih,  2015/896 E. ve 2015/1189 K. sayılı ilamı ile atanma şekli diğer memurlara göre farklı olmakla birlikte, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca yapılan sözleşme uyarınca istihdam edilen personelin de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık aldıklarının kabulü gerekmekte olduğuna ve memurlara tanınan aynı özlük haklardan yararlandırılmalarının hakkaniyete uygun olacağını belirtip, 657 sayılı Kanun’un 4/C kapsamında istihdam edilen sendika üyesinin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ödenen ek ödemelerden yararlandırılması gerekirken, başvurunun reddine ilişkin 27.02.2015 tarih ve 2015/2014 sayılı işlemde hukuka uygunluk bulunmadığına kanaat getirip dava konusu idari işlemin iptaline karar verilmiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI