Atatürk

İCAP NÖBETİ KARŞILIĞININ İZİN VERİLEREK YA DA ÜCRETİ ÖDENMEK SURETİYLE KARŞILANMASI GEREKMEKTEDİR

22 Ocak 2016, Cuma | 14:07

Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı bünyesinde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek. 33. maddesi hükmü çerçevesinde personelin tutmuş olduğu icap nöbetlerinden kaynaklanan nöbet ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına yaptığımız idari yazışma neticesinde Genelkurmay Başkanlığı 11.10.2015 tarih, 26702250-9670-129637-15/Hsp. Tkp. ve İnc. Ks./8303285 sayılı cevabıyla; Maliye Bakanlığının görüşü doğrultusunda “…icap nöbetinin yeteri kadar uzman hekimin olmadığı sağlık kurumlarında sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmasını önlemek maksadıyla öngörülen bir nöbet türü olup, sadece uzman hekimler tarafından ifa edilmektedir. Bu itibarla, uzman hekim dışındaki personelin icap nöbeti tutması mümkün olmadığından, bunlara nöbet ücretinin ödenmesine imkan bulunmadığı….” Denilmiştir.

İcap nöbetine ilişkin düzenlemenin yapıldığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki hüküm doğrultusunda Hastane uhdesinde görev yapmakta olan personelin tutmuş olduğu icap nöbetlerinden dolayı kendilerine ya izin verilmesi ya da nöbet ücreti ödenmesi gerekmekte olduğundan,  Genelkurmay Başkanlığının  11.10.2015 tarih ve 26702250-9670-129637-15/Hsp. Tkp. Ve İnc. Ks./8303285 sayılı işleminin hukuka ve mevzuata aykırı olmasından dolayı idari işlemin iptal edilmesi istemiyle tarafımızca Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde iptal davası açılmıştır.
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI