Atatürk

4/C’Lİ PERSONEL EK ÖDEME DAVASI KAZANILDI

29 Ocak 2016, Cuma | 15:12

Adalet Bakanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C maddesi uyarınca geçici personel olarak çalışmakta olan sendika üyesinin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin EK- 9 maddesi kapsamında kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 25.05.2015 tarih ve 1479 sayılı işlemin iptali talebiyle açılan davada Ankara 3. İdare Mahkemesi 4/C statüsündeki personelin memurlara tanınan aynı özlük haklarından yararlandırılmasının hakkaniyete uygun olacağı gerekçesiyle, işlemi iptal etti.
 
Ankara 3. İdare Mahkemesi 02.12.2015 tarih, 2015/1599 E. ve 2015/1854 K. sayılı ilamın gerekçesinde; “…atanma şekli diğer memurlara göre farklı olmakla birlikte, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca yapılan sözleşme uyarınca istihdam edilen personelin de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık aldıklarının kabulü gerekmekte olduğuna ve memurlara tanınan aynı özlük haklardan yararlandırılmalarının hakkaniyete uygun olacağını belirtip, 657 sayılı Kanun’un 4/C kapsamında istihdam edilen sendika üyesinin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ödenen ek ödemelerden yararlandırılması gerekirken, başvurunun reddine ilişkin 02.12.2015 tarih ve 1479 sayılı işlemde hukuka uygunluk bulunmadığına…” ifadelerine yer vererek idari işlemin iptaline karar verdi.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI