Atatürk

MAHKEME HUKUK GÜVENLİĞİ İLKESİ GEREĞİNCE KAZANILMIŞ HAKKIN KORUNACAĞINI KABUL ETTİ

23 Aralık 2015, Çarşamba | 09:47

Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde memur olarak görev yapan üyemizin 05.04.2015 tarihinde yapılan Görevde Yükselme sınavından 68,33 puan alarak Görevde Yükselme Sınavı Kılavuzu’nda belirtilen memur kadroları için asgari başarı şartı olan yazılı sınavda 60 puan alma şartını sağladığı, 27.05.2014 tarihli başarı listesinde yer almasına rağmen 23.07.2015 tarih ve 29069 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikle yazılı sınav asgari 60 puan şartının değiştirilerek 70 puana yükseltilmesinin akabinde 15.08.2014 tarihli başarı listesinde yer almaması üzerine söz konusu işlemin iptali talebiyle tarafımızca dava açılmıştır.

Ankara 14. İdare Mahkemesi 13.11.2015 tarih, 2014/1770 E. ve 2015/1315 K. sayılı karar ile Görevde Yükselme Sınavının gerçekleştirildiği 05.04.2014 tarihinde yürürlükte olan yönetmelik hükmüne göre sınavda başarılı olma şartının asgari 60 puan olarak belirlendiği, müvekkil sendika üyesinin 68,33 puan alarak anılan yönetmelik hükmü uyarınca başarılı sayıldığı, sonradan yapılan yönetmelik değişikliğinin üyeye uygulanmasının idareye güven ilkesini zedeleyeceği ve kazanılmış hakkın ihlali olacağı kabul edilmiş olup, bu kapsamda dava konusu idari işlem iptal edilmiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI