Atatürk

4/C’Lİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILACAK

07 Aralık 2015, Pazartesi | 14:18

Ankara Adliyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan sendika üyesinin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin EK-9 maddesi kapsamında kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 27.02.2015 tarih ve 2015/204 sayılı işlemin iptali talebiyle Adalet Bakanlığı aleyhine tarafımızca dava açılmıştır.

Ankara 2. İdare Mahkemesi 28.10.2015 tarih,  2015/935 E. ve 2015/1393 K. sayılı ilamı ile atanma şekli diğer memurlara göre farklı olmakla birlikte, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca yapılan sözleşme uyarınca istihdam edilen personelin de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık aldıklarının kabulü gerekmekte olduğuna ve memurlara tanınan aynı özlük haklardan yararlandırılmalarının hakkaniyete uygun olacağını belirtip,  ek ödemelerden yararlandırılma talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 27.02.2015 tarih ve 2015/2014 sayılı işlemde hukuka uygunluk bulunmadığına kanaat getirip dava konusu idari işlemin iptaline karar verilmiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI