Atatürk

SENDİKAMIZDAN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA

05 Kasım 2015, Perşembe | 14:59

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde görev yapan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 13.02.2014 tarihli duyurusu ile “ Şube Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Şef ve Memur” kadroları için ilan edilen ve 05.04.2014 tarihinde yapılan Görevde Yükselme Sınavında başarılı olup ilk listede yer alan müvekkil sendika üyesinin, davalı idarece sınav başarı puanının altmıştan yetmişe yükseltilmesi nedeniyle 15.08.2014 tarihinde yayınlanan listede adının yer almamasına ilişkin işlem ile kazanılmış hak, geriye yürümezlik ve hukuki güvenlik ilkeleri ihlal edildiğinden söz konusu işlemin iptali istemiyle tarafımızca dava açılmıştır.

Ankara 5. İdare Mahkemesi 30.06.2015 tarih, 2015/175 E. ve 2015/1147 K. Sayılı kararında başarının yükselme sınavının ilan edildiği tarihte, mevzuatta ve sınav ilanında öngörülen 60 puan seviyesine göre belirlenmesi gerekmekte iken, bu başarı puanı seviyesinin sınavdan sonra haklı beklenti ilkesine aykırı olarak 70 puana çıkarılmasından bahisle başarısız sayılması işleminde hukuk güvenliği ve hukuki istikrarın sağlanması açısından hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemim iptaline karar vermiştir.
 
Mahkeme kararına ulaşmak için tıklayınız
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI