Atatürk

MAHKEME KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİNE UYGUN GİYİNİLMEDİĞİ İÇİN KURS İLİŞİĞİNİN KESİLMEMESİ GEREKTİĞİNE KARAR VERDİ

19 Ekim 2015, Pazartesi | 15:24

Maliye Bakanlığı Ankara Mesleki Eğitim Kursunda eğitim gören, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosunda bulunan üyemize ders esnasında kılık kıyafetlerle ilgili kurallara uymadığı gerekçe gösterilerek Mesleki Eğitim Kursuyla ilişiğinin kesilmesine ilişkin 29.12.2014 tarih ve 30780 sayılı işlemin iptali istemiyle Ankara 11. İdare Mahkemesinde tarafımızca dava açılmıştır.

Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda 26.06.2015 tarih, 2015/55 E. ve 2015/961 K. sayılı kararında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun hareket etmediği ve bu Yönetmeliğe atıf yapan kurs iç genelgesine aykırı davrandığı iddia edilen üyemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun disiplin hükümlerinin uygulanabileceği, yalnızca bu davranışından dolayı kursla ilişiğinin kesilemeyeceği anlaşıldığından, davacının kurstan ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığını belirtmiş ve dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.
 
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI