Atatürk

İDARE MAHKEMESİ 657 SAYILI DMK’DA ÖNGÖRÜLEN MAZERET İZİNLERİNİN İDARE TARAFINDAN YILLIK İZİNDEN DÜŞÜLEMEYECEĞİNE KARAR VERDİ

07 Ekim 2015, Çarşamba | 10:40

 Sendika olarak Dikimevi Vergi Dairesi Müdürlüğünde gelir uzmanı olarak görev yapan üyemizin 2013 yılı içerisinde kullanmış olduğu mazeret izinlerinin yıllık izinden mahsup edilmesine ilişkin idarenin bila tarihli ve 3689 sayılı işleminin iptali talebiyle Ankara 8. İdare Mahkemesinin 2014/821 E. sayılı dosya ile açılan davada yapılan yargılama sonucunda Ankara 8. İdare Mahkemesi 06.05.2015 tarih, 2014/821 E. ve 2015/791 K. sayılı karar ile sendika üyemizin 2013 yılı içerisinde kullandığı 36,5 saat iznin niteliği itibariyle mazeret izni olduğu görüldüğünden, bu iznine ilişkin olarak her 8 saati bir günlük çalışma süresine denk gelecek şekilde hesaplandığında 4 güne tekabül ettiği ve bu 4 günlük sürenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104/C maddesi kapsamında değerlendirilerek, bir yıl içerisinde toplam 10 güne kadar verilen mazeret izninden düşülmesi gerekirken, yıllık izninden düşülmesi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmeyip dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Mahkeme kararına ulaşmak için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI