Atatürk

DANIŞTAY İŞYERİ TEMSİLCİSİNİN, GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİNDE SENDİKAL KORUMANIN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİNİ HÜKMETTİ

03 Eylül 2015, Perşembe | 10:37

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli olup 3 yıl ve daha fazla süre ile aynı yerde çalışan gelir uzmanları ile yoklama memurlarının görev yerlerinin değiştirilmesi ve Vergi Dairesi Başkanı oluru ile 93 personelin görev yerinin değiştirilerek Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’na bağlı farklı vergi dairesi müdürlüklerine görevlendirilmelerine ilişkin rotasyon uygulaması kapsamında, Ankara ili Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde yoklama memuru olarak görev yapan ve aynı zamanda sendikamızın işyeri temsilcisi olan üyemizin görev yerinin Cumhuriyet Vergi Dairesi Müdürlüğü olarak değiştirilmesine ilişkin 06.08.2010 tarih ve 8165 sayılı işlemin iptali istemiyle tarafımızca dava açılmıştır.

Ankara 4. İdare Mahkemesi 29.05.2013 tarih, 2013/783 E. ve 2013/748 K. sayılı kararıyla müvekkilin Cumhuriyet Vergi Dairesine atanmasının genel bir rotasyon uygulamasının sonucu olduğu ve söz konusu atama işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davamızı reddetmiştir. Kararı temyiz etmemiz üzerine Danıştay 5. Dairesi 28.01.2014 tarih, 2013/9173 E. ve 2014/544 K. sayılı kararıyla Ankara 4. İdare Mahkemesinin kararı onanmıştır.

Onama kararı üzerine, Onama kararının kaldırılarak Yerel Mahkeme kararının bozulması talebiyle tarafımızca karar düzeltme yoluna başvurulmuştur. Karar Düzeltme talebimiz doğrultusunda Danıştay 5. Dairesi 27.11.2014 tarih, 2014/4227 E. ve 2014/8545 K. sayılı kararıyla “personelin görev yeri değişikliğine tabi tutulması işleminde, personele tanınmış bir ayrıcalık ya da hak varsa idarenin bunu dikkate alması gerektiği” hususunu belirterek, hukuken geçerli bir neden bulunmaksızın tesis edilen atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığından, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 29.05.2013 tarih, 2013/783 E. ve 2013/748 K. sayılı kararının bozulmasına karar vermiştir.
 
 
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI