Atatürk

TÜİK’TE İŞ AKDİ FESHEDİLEN 4-C’ Lİ PERSONELE YAPILAN HAKSIZLIĞA DANIŞTAY DUR DEDİ

12 Ağustos 2015, Çarşamba | 13:25

Türk Büro-Sen olarak, Türkiye istatistik Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4-C maddesi kapsamında 03.01.2014 – 30.12.2014 tarihleri arasında geçici personel olarak görev yapmakta olan üyemizin, davalı idare tarafından sözleşmesinin haksız feshedilmesine ilişkin 31.01.2014 tarih ve 139 sayılı işlemin iptali istemiyle Ankara 14. İdare Mahkemesinde açtığımız davada, davacının hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesine neden olan eylemlerin sabit olduğundan bahisle, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişti.

Tarafımızca mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine Danıştay 12. Daire 02.07.2015 tarih, 2015/1248 E. ve 2015/4501 K. sayılı ilamı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan düzenlemelerin 4-C kapsamında istihdam edilen personel hakkında uygulanabileceğini, bu kapsamda Yerel Mahkeme tarafından bu hususa ilişkin değerlendirme yapılmaksızın doğrudan doğruya “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası verilmesinin haksız olduğu, söz konusu eylemin “Devlet memurluğundan çıkarma” cezasını gerektiren fiil ve haller içerisinde yer almadığına kanaat getirip, müvekkilin “görevini sonlandıran” sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmış ve Ankara 14. İdare Mahkemesinin kararının BOZULARAK, temyiz istemimizin kabulüne karar vermiştir.

Mahkeme kararlarını görmek için tıklayınız
 
 

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI