Atatürk

MAHKEME, BİLGİ EDİNME HAKKI VAR DEDİ

17 Ağustos 2015, Pazartesi | 14:27

Türk Büro-Sen olarak, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında tekniker olarak görev yapan üyemizin kamu mallarını korumak için eski Kurum Başkanı’nın Gölbaşı’nda bulunan özel arazisindeki inşaat işinde kurum personelinin çalıştırıldığı, kurum araç ve gereçlerinin kullanıldığı resmi taşıtların gidip geldiği konusunda cumhurbaşkanlığına, Başbakanlık Teftiş Kurul Başkanlığı’na yapmış olduğu şikâyetlerin ve yapmış olduğu başvuruların, dilekçe ve müracaat hakkı hükümleri çerçevesinde olmadığı, bu hakkın esaslarına aykırı olduğu, dilekçe hakkının kötüye kullanıldığından bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125. Maddesinin 1. fıkrasının B bendinin (I) alt bendi uyarınca “ Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak” fiili işlediği gerekçesi ile kınama cezası verilmiştir. Sendika üyemiz tarafından yapılan başvuruların bilgi edinme hakkının kullanılması kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullanılmadığı gerekçesi ile 22.05.2014 tarih ve 213 sayılı disiplin cezasının iptali talebiyle tarafımızca dava açılmıştır.

Dilekçe Hakkının kullanılmasına dair kanunun 3. Maddesinde Dilekçe Hakkı başlıklı maddesinde;

Madde 3 – Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.

Ankara 12. İdare Mahkemesi 17.04.2015 tarih, 2014/1338 E. ve 2015/455 K. sayılı kararıyla davacı sendika üyesinin, hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullanmadığı, kamu kaynaklarının kullanımında gösterilmesi gereken dikkat ve özenin gösterilip gösterilmediği noktasında dilekçe hakkı sınırları içerisinde şikâyetlerde bulunduğu, yaptığı şikâyetlerle, kurumun huzurunu ve çalışma düzenini kanaatine varılmayacağından bahisle dava konusu işlemde hukuka uyarlık görmeyip, işlemin iptaline karar vermiştir.
 
Mahkeme kararlarını görmek için tıklayınız
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI