Atatürk

DANIŞTAY SÖZLEŞME ÜCRETİNİN TABAN ÜCRETİ +%10 ÜZERİNDEN BELİRLENMESİNİ HUKUKA AYKIRI BULDU

26 Ağustos 2015, Çarşamba | 10:20

Mülga İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi bünyesinde sözleşmeli statüde “memur”  unvanı ile görev yapmakta iken 25.02.2009 tarihinde imzaladığı hizmet sözleşmesinin 4. maddesinin iptali ile eksik ödenen ücret farkları ile ikramiyelerinin yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle sendika üyemiz adına açılan davada, verilen karar gereğince sözleşme ücretinin taban ücret +% 10 şeklinde belirlenmesinin hukuka aykırı olması nedeniyle, sözleşme ücretlerinin tavan ücret üzerinden belirlenmemesi işleminin iptali ile işlem nedeniyle mahrum kalınan ve eksik ödenen aylık ücret farkının ve ikramiye farkının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle açtığımız davada Ankara 17. İdare Mahkemesi 07.11.2012 tarih, 2011/2525 E. ve 2012/1912 K. sayılı kararıyla sözleşme ücretinin tavan ücret üzerinden belirlenmesi yerine taban ücret +% 10 olarak belirlenmesi nedeniyle yoksun kaldığı aylık ücret farklarının ve ikramiye farklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi isteminin karşılanabilme olanağının bulunmadığından davanın reddine karar vermiştir.
 
Söz konusu mahkeme kararının hukuka aykırı olması nedeniyle tarafımızca temyiz edilmiş olup, Danıştay 11. Dairesinin 17.04.2015 tarih, 2013/2280 E. ve 2015/1663 K. sayılı kararıyla sözleşmeli personelin unvanı esas alınarak hazırlanan en az ve en çok ücret sınırlarının belirlendiği tabloya göre davacıya unvanı için belirlenen taban ücretin % 10 artırılarak ödeme yapılmasının dayanağı kalmadığından Yerel Mahkeme kararının BOZULMASINA karar verilmiştir.
 
Danıştay 11. Dairesinin kararını görmek için tıklayınız

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI