Atatürk

SAYIŞTAY’DA HÜLLE YOLU İLE ATAMA SKANDALI

22 Temmuz 2015, Çarşamba | 10:16

Sayıştay, görev ve yetkileri anayasal planda düzenlenmiş olan, TBMM adına denetim yapan fakat TBMM dâhil hiçbir kurum ile vesayete ve hiyerarşiye dayalı bir ilişkisi olmayan, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleyen ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlayan ve kanunlarla kendisine verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapan bir kuruluş olarak kamu idarelerinin etkili, verimli, kanunlara, hukuka uygun olarak çalışarak, görevini sürdürmesi gereken bir kurumdur.

Devleti denetlemekle görevli olan Sayıştay, kendi personelinin haklarını çiğneyerek Anayasa ve yasalara aykırı bir şekilde, 24.06.2015 tarihinde kendi bünyesinde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan personelinin Pursaklar Belediyesine atanmasına izin vermiştir. Ne var ki; aradan bir hafta geçmeden 02.07.2015 tarihinde aynı personel Sayıştay Başkanlığına “Yazı İşleri Müdürü” kadrosuna atanmıştır.
 
Söz konusu atama ile kamu kurum ve kuruluşlarını denetlemekle görevli olan Sayıştay Başkanlığı, Anayasa ve yasalarla düzenlenen Kariyer-Liyakat-Eşitlik ilkeleri ile bünyesinde çalışan personellerin kazanılmış haklarını ve haklı beklentilerini yok saymış ve çalışma barışını bozacak şekilde bir tutup sergilemiştir. Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan bu atama, takdir edileceği üzere hülle yoluyla atama olup, idare kendisine verilen takdir yetkisini hukuka ve kanuna aykırı şekilde kullanmıştır. Bu hukuka aykırı işlemin Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleme faaliyetini yürüten Sayıştay tarafından yapılması olayın ehemmiyetini daha arttırmaktadır.
 
Bu durum karşısında Türk Büro-Sen olarak, Sayıştay’da görevde yükselme yönetmeliğinde öngörülen sınav koşulu bertaraf edilmek suretiyle, Anayasa ve yasalara aykırı şekilde ve kariyer- liyakat ve eşitlik ilkelerini yok sayarak yapılan atamanın hangi kriter göz önüne alınarak yapıldığını ve söz konusu atamanın geri alınması talebiyle idari yazışma yapılmıştır. Hülle yolu ile yapılan bu atamanın takipçisi olacağımızı tüm üye ve kamu personelimize saygıyla duyururuz.
 
563 sayılı atama işlemlerine ilişkin yazı metnini görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI