Atatürk

İDARE, ALEYHİNE AÇILAN DAVADAN SONRA HATALI UYGULAMANIN DAYANAĞI OLAN İŞLEMİN UYGULANMASINI KALDIRDI

29 Temmuz 2015, Çarşamba | 10:30

Türk Büro-Sen olarak, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın bağlı birimlerinde görev yapacak personelin izinlerinin planlanması ve kullanılmasına ilişkin 30.12.2005 günlü ve 2005/20 sayılı genel yazının 11. maddesinde  “Daire personelinin gün içerisinde aldıkları saatlik izinler izin kartına işlenerek, yıllık izinlerinden düşülecektir” şeklinde düzenlemenin iptali talebiyle 21.03.2014 tarihinde Ankara 6. İdare Mahkemesinde dava açmıştık.

Davanın açılmasından sonra davalı idare tarafından 23.09.2014 tarih ve 8358 sayılı yazı ile dava konusu 2005/20 sayılı genel yazı işlemden kaldırılmıştır. Davalı idare tarafından bu konuya ilişkin bildirim Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2014/1288 E. sayılı dava dosyasına yapılmış olup, idare mahkemesince konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Mahkeme kararına ulaşmak için tıklayınız
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI