Atatürk

SGK’NIN GÖREVDE YÜKSELME İŞLEMİNE BİR İPTAL KARARI DAHA

15 Haziran 2015, Pazartesi | 13:15

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen görevde yükselme sınavında başarı puanı 60 olarak duyurulmasına rağmen daha sonra yapılan bir değişiklikle puanın 70’e çıkarılmasıyla yardımcı hizmetlerden memur kadrosuna atamaları yapılmayan bir üyemiz adına açtığımız davada, İstanbul 8. İdare Mahkemesi 08.04.2015 tarihli, 2014/2111 E. ve 2015/921 K. sayılı ilamıyla dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Yerel Mahkeme gerekçeli kararında, davacının katıldığı görevde yükselme sınavının gerçekleştirildiği 05.04.2015 tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükmüne göre sınavda başarılı olma şartının asgari 60 puan olarak belirlendiği, davacının da 66,66 puan alarak anılan Yönetmelik hükmü uyarınca başarılı sayıldığı, sonradan yapılan Yönetmelik değişikliğinin ise davacıya uygulanmasının idareye güven ilkesinin zedeleyeceği ve hakkaniyete uygun olmayacağı hususları göz önüne alındığında dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır, denilmektedir.  
 
Mahkeme kararlarına ulaşmak için tıklayınız 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI