Atatürk

SENDİKAMIZDAN 4/C’LİLER İÇİN HUKUK ZAFERİ

27 Haziran 2015, Cumartesi | 11:57

Erzurum Valiliği Mahalli İdareler Biriminde görevli Türk Büro-Sen üyesi 4/C’li personelin ek ödemeden yararlandırılması isteminin idarece reddi üzerine açılan davada, yerel mahkeme, 4/C statüsündeki personelin memurlara tanınan aynı özlük haklarından yararlandırılmasının hakkaniyete uygun olacağı gerekçesiyle, işlemi iptal etti.
 
Erzurum 1. İdare Mahkemesi, gerekçesinde, “… geçici personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş dört istihdam şeklinden biri olduğu da dikkate alındığında, yaptığı iş aynıyken sadece görev yaptığı statü farklı olduğu için davacının farklı muameleye tabi tutulmasında, bu bağlamda aynı işi yapan diğer kamu görevlilerine dava konusu ek ödeme ödenirken, davacının ayrıksı tutularak bu ödemelerden yararlandırılmamasında gerek iç hukuk gerekse de uluslararası hukuk normlarına uyarlık bulunmamıştır.” ifadelerine yer vererek, idarenin işleminin iptaline karar verdi. 
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI