Atatürk

İSTEK DIŞI GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİNDE YEREL MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

25 Haziran 2015, Perşembe | 14:23

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim ve İhbarlar Müdürlüğünde gelir uzmanı olarak görev yapan ve aynı zamanda Sendikamızın iş yeri temsilciliği görevini yürüten bir üyemizin, görev yerinin değiştirilerek Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğünde isteği dışında görevlendirilmesiyle birlikte sendikal faaliyetlerinin engellenmek istenmesi nedeniyle idare Mahkemesinde dava açılmıştı.
 
Ankara 18. İdare Mahkemesinde görülmekte olan davada Mahkeme, 4688 sayılı Yasa hükmünde öngörülen anlamda; sendika temsilciliklerinin görev yeri değişikliğini haklı kılabilecek nitelikte belgeye dayalı, açık ve gerçekleşmiş somut bilgi ve belge yerine “yerelleşmenin önlenmesi ihtimaline” bina edilmiş takdir yetkisi kapsamında tesis edilmiş durumda bulunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görmemiş ve yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.
 
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI