Atatürk

NÜFUSTA KAMERALI TAKİP SİSTEMİ İPTAL EDİLDİ

14 Nisan 2015, Salı | 09:13

Türk Büro-Sen olarak, Isparta Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne kurulan güvenlik kameralarının personelin özel hayatını ihlal ettiğini belirterek kaldırılması talebiyle yapmış olduğumuz başvurunun reddi üzerine, söz konusu uygulamanın 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesine aykırı olduğu ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı gerekçesiyle, Isparta İdare Mahkemesi nezdinde açtığımız dava sonuçlandı.

Isparta İdare Mahkemesi 19.02.2015 tarihli ve 2014/855 E., 2015/166 K. sayılı kararıyla; iş yerinin güvenliğinin sağlama amacını aşıp, doğrudan çalışan memurun kendisinin, diğer memurlarla ya da iş sahipleriyle ilişkisinin ve kamu hizmetinin görülmesi sırasında yaptığı her türlü haberleşmesinin, çalışma alanı ve masasının gözlemlendiği kamera takip sisteminin kurulması özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle, dava konusu işlemi iptal etmiştir.
 
Yerel Mahkeme kararını görmek için tıklayınız.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI