Atatürk

MAHKEME YÜZ TANIMA SİSTEMİ İLE MESAİ KONTROLÜNÜ HUKUKA AYKIRI BULDU

28 Şubat 2015, Cumartesi | 12:01

Türk Büro-Sen olarak, Konya SGK İl Müdürlüğünde çalışan personele yönelik olarak mesai takibi için başlatılan yüz tanıma sisteminin kaldırılması talebiyle yapmış olduğumuz başvurunun reddi üzerine, söz konusu uygulamanın hukuka aykırı olduğu ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı gerekçesiyle, Konya 1. İdare Mahkemesi nezdinde dava açmıştık.

Konya 1. İdare Mahkemesi 16.12.2014 tarihli ve 2014/662 Esas ve 2014/1393 Karar sayılı kararıyla; personelden kişisel veri alınması kapsamında olan yüz tanıma sistemi ile mesai takibi uygulamasının, kamusal alanda da olsa özel hayatın gizliliği ilkesi kapsamında olduğunu ve uygulamanın sınırlarını usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağın bulunmadığını belirterek dava konusu idari işlemin iptaline karar verdi.
 
Yerel Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI