Atatürk

MAHKEME, HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEYEN GÖREVLENDİRMEYİ İPTAL ETTİ

02 Aralık 2014, Salı | 14:07

Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda olup Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi görev yapan ve aynı zamanda Sendikamızın işyeri temsilciliği görevini yürüten bir üyemizin, görev yerinin değiştirilerek Keçiören Sosyal Güvenlik Merkezinde görevlendirilmesiyle birlikte görev yerinin değiştirilme sebebinin belirtilmemesi ve sendikal faaliyetlerinin engellenmek istenmesi gerekçesiyle Ankara 16. İdare Mahkemesi nezdinde dava açmıştık.

Öncelikle dava konusu uyuşmazlığa ilişkin yürütmeyi durdurma kararı veren yerel mahkeme, geçici görevlendirme süresinin ve davacının geçici görevlendirme süresi içerisinde hangi görevi yapacağı hususunun belirsiz olduğu, geçici görevlendirilen yerde söz konusu hizmetin, o yerdeki personel tarafından yerine getirilmesinin mümkün olup olmadığı hususunun ortaya konulmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görmemiş ve dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.
 
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI