Atatürk

SAATLİK İZİNLE İLGİLİ KAZANIMIMIZ

26 Kasım 2014, Çarşamba | 16:25

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 21.02.2014 tarih ve 503 sayılı idari yazısında bağlı birimlerinde görev yapan personelin mazeretleri nedeni ile birim amirlerinin izni ile verilen saatlik izinlerin, her 8 saatlik diliminin 1 güne karşılık gelmek üzere hesaplanarak personelin yıllık izinlerinden düşüldüğü ve bu uygulanmanın izin planlaması ve kullanılmasına ilişkin 30.12.2005 tarih ve 2005/20 sayılı genel yazısının 11. maddesinde  “Daire personelinin gün içerisinde aldıkları saatlik izinler izin kartına işlenerek, yıllık izinlerinden düşülecektir ” şeklinde düzenlendiğini belirtmişti.

Türk Büro-Sen olarak, 657 sayılı Kanunun 104/C. maddesi kapsamında, personelin, amirinin muvafakati ile 2013 yılında kullanmış olduğu (saatlik) mazeret izinlerinin, yıllık izinlerinden mahsubunun hukuka ve kanuna aykırı olması nedeniyle, Ankara 6. İdare Mahkemesi nezdinde dava açmıştık.

07.07.2014 tarihinde açmış olduğumuz dava üzerine, dava konusu uygulama Vergi Dairesi Başkanlığının 24.09.2014 tarihli ve 8358 sayılı yazısı ile işlemden kaldırılmış bulunmaktadır.
 
Başkanlığın yazısını görmek için tıklayınız
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI