Atatürk

DANIŞTAY’DAN USULSÜZ ATAMA İŞLEMİ HAKKINDA KARAR

18 Kasım 2014, Salı | 15:45

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Bakan Onayı ile İl Sosyal ve Etüd Proje Müdürü kadrosuna görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabi tutulmaksızın uzman öğretmen, başöğretmen unvanlarını ihraz etmiş veya bu unvanları ihraz edip müdürlük görevinde bulunanlar ile okutman, uzman, müfettiş, denetçi kontrolör, emniyet amiri, yardımcı doçent veya daha üst unvanlı kadroda görev yapanlardan üniversitelerin hukuk, idari bilimler, kamu yönetimi, işletme, iktisat, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, tarih, sosyoloji, istatistik alanlarında dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olanlardan en az on yıl memuriyet hizmeti bulunanların genel hükümlere göre atanmalarının uygun görülerek bu esaslar çerçevesinde Bakanlıkça atama yapılmasına karar vermiştir.

Hukuka aykırı olarak tesis edilen söz konusu işlemin iptaline ilişkin açtığımız davada Danıştay Beşinci Dairesi; bir kamu tüzel kişisinin kamu personeline ait genel hükümlerinin yönetmelik dışında daha alt bir normla düzenlenmesini hukuka aykırı bularak dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.
 
İlgili Danıştay kararını görmek için tıklayınız.
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI