Atatürk

SGK GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA 60 VE ÜZERİ PUAN ALIP ATANAMAYANLAR İÇİN DUYURU

29 Eylül 2014, Pazartesi | 11:26

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5 Nisan 2014 tarihinde, boş bulunan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcısı, Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Şef  ve Memur kadroları için görevde yükselme sınavı yapılmıştır.

Kurum tarafından mevzuata uygun olarak başarı puanı en az 60 olarak belirlenmiş olup bu düzenleme doğrultusunda 27.05.2014 tarihinde başarı listesi yayınlanmıştır. Bu surette, ilgili Yönetmelik maddesi hükümlerince sözlü sınava girmeksizin yazılı sınav sonucuna göre 60 ve üzeri puan alan personelin atamalarının yapılması için tercihlerini yapmaları istenmiştir.

Ancak Kurum tarafından 15.08.2014 tarihinde resmi internet sitesinde sınav sonuçlarına ilişkin olarak yeni bir liste yayınlanmıştır. Söz konusu listenin tekrar yayınlanmasının gerekçesi olarak, anılan görevde yükselme sınavının, yazılı sınav sonucuna göre yapılacak atama işlemleri ile sözlü sınav kısmı Danıştay 5. Dairesince verilen 06.03.2014 tarihli ve 2013/7936, 2013/7955 ve 2013/9312 sayılı kararları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermesini ve yeni düzenlemenin 23.07.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmesi gösterilmiştir. Ancak bu surette, 60 ile 70 arasında bir puan alarak sınavı kazanan personelin kazanılmış hakkı, hukuka aykırı olarak ihlal edilmiştir. Zira 23.07.2014 tarih ve 29069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 7. Maddesi ile söz konusu değişikliklerin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanmaya başlayacağı ayrıca ve açıkça düzenlenmiştir.

Anılan sınavda 60 ve üzeri puan alan personelin, anılan düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önceki mevcut düzenlemeye göre sınavda başarılı sayılacağı ve kazanılmış bir hakkının olduğu aşikârdır. Kurum tarafından 15.08.2014 tarihinde yayınlanan yeni listeye, 169 kişinin dâhil edilmemesi, kazanılmış hak ihlali, kanunların geriye yürümezliği ile hukuki güvenlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Türk Büro-Sen olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yazı yazarak bu surette atamaları gerçekleşmeyen personelin mağduriyetinin giderilmesini ve ivedilikle atamalarının yapılmasını istedik. Ayrıca Türk Büro Sen Hukuk Müşavirliğince, bu surette mağdur olan ve dava açmak isteyen üyelerimize gereken hukuki yardımın sağlanacağını bildiririz.

İdari yazı için tıklayınız.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI