Atatürk

NÖBETÇİ MEMURLUĞU UYGULAMASI SONA ERDİ

17 Eylül 2014, Çarşamba | 17:03

Kamu kurum ve kuruluşlarında nöbetçi memurluğu uygulaması yaygın olarak yapılmakta idi. Sendikamız tarafından söz konusu uygulamanın kaldırılması hususunda birçok kamu kurum ve kuruluşu ile yazışma yapılmasına rağmen kurumlarca 711 sayılı Yasa gerekçe gösterilerek uygulamaya devam edileceği bildirilmekteydi.

711 sayılı yasanın kaldırılması için Sendikamız toplu pazarlık masasında, kurum idari kurul toplantılarında ve Kamu personeli danışma kurulunda büyük bir mücadele vermiştir.

Nihayet 11.09.2014 tarih ve 29116 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 144’üncü maddesinin (a) bendi ile 711 Sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal ve Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun yürürlükten kaldırıldı.

Böylece çıkış amacı, yetkili merciler tarafından bildirilecek alarm haberlerinin sürat ve emniyetle ilgililere ulaştırılmasını sağlamak olarak belirlenen ve günümüz koşulları gözetildiğinde amacını tamamen yitirdiği aşikâr olan mezkûr Kanunun kaldırılması ile birlikte nöbetçi memurluğu uygulaması nedeniyle zor şartlarda çalışmak zorunda kalan binlerce memurun mağduriyeti giderilmiş oldu.
 
6552 sayılı Kanunun ilgili metnini görmek için tıklayınız.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI