Atatürk

SGK’DA ATAMA BİLMECESİ NE OLACAK? 2

28 Ağustos 2014, Perşembe | 16:23

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu, 05.04.2014 tarihinde, boş bulunan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı,  Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı,  ve Memur kadrosu için görevde yükselme sınavı yapmış, Sınav sonuçlarını 25.04.2014 tarihinde ilan ederek,  13-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda tercihleri alınmıştı.

Ancak atamalar, Danıştay 5 inci Dairesince 06/03/2014 tarihli ve 2013/7936, 2013/7955 ve 2013/9312 sayılı kararları  ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi nedeniyle, Başbakanlık ve Devlet Personel Başkanlığınca bu konuda yapılacak olan işleme kadar ertelenmişti.

23 Temmuz 2014 tarihli ve 29069 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile yeniden düzenlemeler yapılmış, yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde görevde yükselme sınavı sonuçlarının ve başarı listelerinin ilan edilen kadrolara göre yeniden değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması işlemlerine başlanmıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu da, bu doğrultuda 12.08.2014 tarihli Görevde Yükselme Sınav Kurulu  toplantısında;
 
“Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Mali Hizmetler Merkezi Müdür Yardımcısı ve Memur unvanlı kadrolar için yeniden başarı listesinin ilan edilmesi ile tercihlerin alınmasına müteakip atama işlemlerinin başlatılmasına”

“Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadroları için yazılı sınavlarının başarı listesinin ilanına müteakip sözlü sınavlarının 08/09/2014 tarihinde başlatılmasına”

“Şef kadroları için tercih işlemleri ve atama işlemlerinin Şube Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı ve Sosyal Güvenlik Mali Hizmetler Merkezi Müdür Yardımcısı atama işlemlerinin tamamlanmasına müteakip boşalan Şef unvanlarının birimlerdeki ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek atama işlemlerinin başlatılmasına” karar vermişti.

YADİGAR GÖKALP İLHAN AÇIKLAMA YAPSIN

Kamuoyunda SGK’da atamaların yapılacağı yahut iptal edileceğine yönelik çeşitli spekülasyonlar yer almaya devam ediyor. Sınava giren SGK çalışanları ise büyük bir mağduriyet yaşıyor. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu ya da Kurum Başkanı Yadigar Gökalp İlhan bu konudaki sessizliğini halen korumakta.

Türk Büro-Sen olarak, en yetkili kişi olan Kurum Başkanı Yadigar Gökalp İlhan’ı biran evvel atamalarla ilgili açıklama yapmaya, oluşacak mağduriyetler için de gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz. Kurumun bu konudaki umursamaz tavrını ise kınadığımızı kamuoyuna bir kez daha saygı ile duyururuz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI