Atatürk

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EK ÖDEME USUL VE ESASLARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

10 Temmuz 2014, Perşembe | 09:40

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 28‘inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez ve Taşra teşkilatı kadrolarında bulunup, sağlık harcamalarına esas olan fatura ve reçetelerin incelenmesi işlerinde ve kurum sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli ile sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil diğer personel ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün genel idare hizmetleri sınıfına ait kadrolara asaleten veya vekâleten atanan tabip, diş tabibi ve eczacı personele yapılacak ek ödemeye ilişkin “Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Ödeme Usul ve Esasları” Bakanlık Makamının 11.04.2014 tarihli ve 1351 sayılı onayı ile uygun görülmüş olup 05.06.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türk Büro-Sen olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Personeline Yapılacak Ek Ödemenin Usul ve Esaslarının 5502 sayılı yasaya aykırı olarak yürürlüğe girmesi nedeniyle şekil yönünden hukuka aykırı olması ve 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 8’inci maddesinin başta Anayasa olmak üzere 657 Sayılı Kanun ve sair mevzuata aykırı olması nedeniyle Danıştay 11. Dairesi’nde 2014/2974 Esas numarası ile dava açmış bulunmaktayız.
 

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI