Atatürk

SGK SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARINA DUYURU

18 Temmuz 2014, Cuma | 14:08

Memurlar.net internet haber sitesinde 18.07.2014 tarihinde “SGK, 30 GÜNÜ AŞAN İZİNDE EK ÖDEME VERMEYECEK” başlığıyla yayınlanan haberde;

SGK’da fatura ve reçete inceleme işleri ile kurum sağlık kurullarında çalışan sağlık personeline ek ödeme verilmektedir. Bu ek ödeme 375 sayılı KHK’ya göre değil 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun 28. maddesine göre ödenmektedir.

SGK, Haziran ayında aldığı kararla, 2010 tarihli usul ve esasları bütünüyle değiştirdi.

Yeni ek ödeme usul ve esaslarının 6. maddesinin (c) bendine göre, yılda 30 günü geçen izinler halinde, ek ödeme verilmeyecektir.
Yine 5 sayılı ek ödeme cetvelinin B sütununda yer alan 2. ek ödemeler görev sadece fiilen yapıldığında ödenecektir” denilmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EK ÖDEME USUL VE ESASLARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

Bilindiği gibi Sendikamız 07.07.2014 tarihinde, “Sosyal Güvenlik Kurumu Personeline Yapılacak Ek Ödemenin Usul ve Esaslarının 5502 sayılı yasaya aykırı olarak yürürlüğe girmesi nedeniyle şekil yönünden hukuka aykırı olması ve 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 8’inci maddesinin başta Anayasa olmak üzere 657 Sayılı Kanun ve sair mevzuata aykırı olması nedeniyle Danıştay 11. Dairesi’nde 2014/2974 Esas numarası ile dava açmıştır.

Söz konusu dava ile ilgili haber 10.07.2014 tarihinde Sendikamız resmi web sitesinde “Hukuk ve Mevzuat Haberleri” bölümünde yayınlanmıştır. 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI