Atatürk

4/C’Lİ ÇALIŞANLARIN FAZLA ÇALIŞMALARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BİR KARAR DAHA

19 Temmuz 2014, Cumartesi | 10:40

Ankara Adliyesinde 657 Sayılı Yasanın 4/C maddesi kapsamında görev yapmakta olan bir üyemizin yapmış olduğu ilave fazla çalışmalar karşılığında hak etmiş olduğu fazla çalışma ücretinin yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı işleminin iptali istemiyle Ankara 9. İdare Mahkemesinde dava açılmıştı. Yerel mahkeme tarafından davanın reddi üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesinde temyiz yoluna başvurmuştuk.
 
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul yapmış olduğu incelemede, temyiz istemimizin kabulü ile yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermiş olup 4/C kapsamında kamu kurumlarında çalışan personelin yaptıkları fazla mesai nedeniyle taraflarına ödeme yapılmasına engel bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetmiştir.
 
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI