Atatürk

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNİ YARGIYA TAŞIDIK

05 Haziran 2014, Perşembe | 15:33

05.04.2014 tarih ve 28963 sayılı Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türk Büro-Sen olarak, Yönetmeliğin görevde yükselme kapsamı dışında yazılı ve sözlü sınava tabi kadrolara atanacaklarda aranacak özel şartların belirlendiği 8’inci maddesini düzenleyen 10’uncu maddesinin b/2 bendinde yer alan; “Şef veya kısım amiri kadrosunda en az üç yıl ya da muayene memuru kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak” ibaresi ile sözlü sınava ilişkin esasların düzenlendiği 18’inci maddesinin tamamının hukuka ve hakkaniyete aykırı olması nedeniyle Danıştay 5. Dairesi’nde 2014/4460 Esas numarası ile dava açmış bulunmaktayız.
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI