Atatürk

DANIŞTAY’DAN MUHASEBE UZMANLIĞI SINAVI HAKKINDA KARAR 0

02 Haziran 2014, Pazartesi | 11:05

Sendikamız tarafından 19.07.2001 tarih ve 24467 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğine 03.05.2006 tarih ve 26157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile eklenen Ek-1. Maddede yer alan “iki defa sınava girip atanmaya hak kazanamayanlar bir daha bu sınava katılamazlar” ibaresi ile muhasebe uzmanlığı özel sınav duyurusunda yer alan “muhasebe uzmanlığı özel sınavına iki defa sınava girip atanmaya hak kazanamayanlar bir daha bu sınava katılamazlar” ibaresinin iptali istemiyle dava açılmıştır.

 Mezkûr Yönetmelik, 25.06.2012 tarih ve 28334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliğinin 48’inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olduğundan, Danıştay Beşinci Dairesi dava konusu uyuşmazlık hakkında karar verilmesine yer bulunmadığına karar vermiştir.
 
İlgili Danıştay kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI