Atatürk

SGK’DA GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUCU ATAMALAR ERTELENDİ

20 Mayıs 2014, Salı | 15:30

SGK Başkanlığınca 05.04.2014 tarihinde yapılan Görevde Yükselme Sınavı sonucu, sınavı kazananlardan tercihleri alınan memur, şef ve merkez müdür yardımcılarının atamaları yapılan ikinci bir duyuru ile ertelenmiştir.

Daha önce atamaları ertelenen şube müdürü ve merkez müdürü atamalarına ilave olarak, merkez müdür yardımcısı, şef ve memur atamaları da ertelenmiş oldu.

Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin yönetmeliğin bazı maddelerine Danıştay 5. Dairesince kısmen yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

Sendikamız olası mağduriyetlerin önlenmesi için konunun yakinen takipçisi olacaktır.  

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI