Atatürk

DANIŞTAYIN BOZMA KARARINA UYAN YEREL MAHKEME KINAMA CEZASINI İPTAL ETTİ

16 Mayıs 2014, Cuma | 11:36

Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde memur olarak görev yapmakta olan bir üyemizin; sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gelmemek fiilinin özürsüz olarak işlenmesi dolayısıyla, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125. Maddesinin (b) fıkrası gereği kınama cezası ile tecziyesine itirazın reddine ilişkin 11.01.2010 tarih ve 0004/8 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.
 
Karar veren Samsun 1. İdare Mahkemesince, Mahkemenin 29.12.2010 tarih ve 2010/140 E. ve 2010/1524 K. sayılı kararının Danıştay On ikinci Dairesinin 18.04.2013 tarih ve 2011/8029 E. ve 2013/2929 K. sayılı kararı ile bozulması üzerine yerel mahkeme anılan bozma kararına uyarak dava konusu işlem iptal edilmiştir.
 
 
İdare Mahkemesi kararını görmek için tıklayınız
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI