Atatürk

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONEL İZİN YÖNERGESİNİN 26. MADDESİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK.

11 Nisan 2014, Cuma | 10:00

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, 25.02.2014 tarihinde kurumun merkez ve taşra teşkilatında görevli kadrolu ve geçici personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatla belirtilmiş olan izin haklarının kullanılmasına ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu Personeli İzin Yönergesini yayımlamıştır.

Yönergenin  “idari izinler” başlıklı 26. maddesinde “ Zorunlu hallerde, kadrolu ve geçici personele idari izin verilebilir. İdari izinlerin toplamı sekiz saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür.” hükmü yer almaktadır. 

Türk Büro-Sen olarak, söz konusu hükmün başta Anayasa olmak üzere 657 Sayılı Kanun ve sair mevzuata aykırı olması nedeniyle Danıştay 5. Dairesi’nde 2014/2005 Esas numarası ile dava açmış bulunmaktayız.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI