Atatürk

4/C’Lİ ÇALIŞANLARIN FAZLA ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ YARGI KARARI

21 Nisan 2014, Pazartesi | 13:24

Ankara Adliyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında, bir yıldan az süreli geçici personel olarak görev yapmakta olan bir üyemiz adına, yapmış olduğu ilave fazla çalışmalar karşılığında hak etmiş olduğu fazla çalışmaların tarafına ödenmemesi nedeniyle İdare Mahkemesinde dava açılmıştı.
 
Ankara 1. İdare Mahkemesi 2012/324 E. ve 2914/465 K. sayılı kararıyla; 3717 sayılı Kanunun 2/A maddesi uyarınca davacı gibi 4/C maddesi kapsamında çalıştırılacak geçici personel dahil olmak üzere 657 sayılı Yasaya tabi olarak çalıştırılan bütün personelin ayda 50 saati aşmayacak şekilde mesai ücreti ödenmesinin öngörüldüğü, yine 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen geçici personelin çalışma şartlarını düzenleyen Bakanlar Kurulunun 05.01.2009 tarih ve 2009/14538 sayılı kararının 5. Maddesinin “ bu çalışma karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.” kısmının açılan dava sonunda Danıştay 12. Dairesinin 22.05.2009 tarih ve E:2009/366 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmasına ve 03.03.2010 tarih ve K:2010/1154 sayılı kararıyla iptaline karar verildiği, bu doğrultuda 4/C kapsamında kamu kurumlarında çalışan personelin yaptıkları fazla mesai nedeniyle taraflarına ödeme yapılmasına engel bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermiştir.
 
 

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI