Atatürk

HİZMET SÜRELERİNİN HESABI HAKKINDA DANIŞTAY KARARI

11 Şubat 2014, Salı | 16:19

İçişleri Bakanlığı açmış olduğu görevde yükselme sınavlarında, başvuruların değerlendirilmesinde; Bakanlığın bağlı kuruluşu olan Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında geçirilen hizmet sürelerini hesaba katmamaktadır.
 
Sinop’ta hizmetli kadrosunda görev yapan bir üyemizin “veri hazırlama ve kontrol işletmeni” kadrosu için görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmak üzere yaptığı başvurusu da, Emniyet Genel Müdürlüğünde geçen hizmet süreleri değerlendirmeye alınmayarak, hizmet süresinin yetersiz olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.
 
Konuyla ilgili temyiz incelemesi sonuçlandı.
 
Danıştay 5. Dairesi, 2012/11186 E. ve 2013/6775 K. sayılı kararında; İçişleri Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliğinde aranılan iki yıllık hizmet süresinin tamamlanmış olduğu gerekçesiyle Samsun 1. İdare Mahkemesi’nin kararını bozmuştur.
 
Danıştay 5. Dairesinin kararını görmek için tıklayınız
 
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI